Lễ kết nạp đoàn viên mới 2023

Đoàn TNCS HCM trường THPT Trần Thánh Tông đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên 2023 mẫu cho các chi đoàn khối 10 và 11. Kết nạp cho những thanh niên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đoàn

Lễ kết nạp Đoàn viên mới là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn phát triển vững mạnh. Những học sinh được kết nạp đoàn viên hôm nay đều là những thanh niên ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt, có nhiều cố gắng và nỗ lực vươn lên trong học tập

Tin tưởng rằng những đoàn viên thanh niên được kết nạp trong dịp này sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đoàn viên, nỗ lực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt đẹp để đáp ứng được yêu cầu của thanh niên trong thời đại mới, luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động phong trào của Đoàn, phấn đấu trở thành những học sinh gương mẫu, ưu tú và các công dân có ích cho xã hội