Hội nghị cán bộ giáo viên trường THPT Trần Thánh Tông năm học 2020-2021

Hội nghị CBGV hàng năm là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa, quan trọng của nhà trường. Đây là dịp để nhà trường tổng kết, đánh giá lại phong trào thi đua dạy và học của năm học vừa qua và đặt ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đồng thời phát huy quyền làm chủ của CBGV, tạo điều kiện để CBGV được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định... cùng nâng cao trách nhiệm của cán bộ quản lý; góp phần xây dựng đội ngũ CBGV có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong trong sư phạm, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Thiết – Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tóm tắt Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBGV năm học 2019 - 2020 và Dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Trong năm học vừa qua, mặc dù nhà trường còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế về CSVC, trang thiết bị dạy học còn thiếu thốn nhưng tập thể CB, GV, CNV nhà trường đã cố gắng, phấn đấu đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Năm học này, nhà trường cũng đã đề ra chỉ tiêu để thầy và trò cùng phấn đấu. Số lượng HS khá giỏi đạt tỷ lệ trên 85%. Không còn HS thi lại, không có HS ở lại lớp. Giảm tỷ lệ HS yếu xuống tới 0%... Để đạt được chỉ tiêu ấy, nhà trường đã đề ra những giải pháp, phương hướng cụ thể và triển khai đến từng tổ chuyên môn, từng cán bộ giáo viên trong trường.

Hội nghị nghe Báo cáo quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm học 2020 - 2021; Thông qua các Quyết định danh sách cá nhân được khen thưởng; Phát động phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 và ký kết giao ước thi đua giữa Nhà trường với Công đoàn

Hội nghị biểu quyết thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021. Với sự thống nhất cao, Hội nghị biểu quyết thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấn và thông qua Nghị quyết nhiệm vụ năm học, Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao, sâu sắc của HĐQT, Ban Giám Hiệu, các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, nhất trí của tập thể CBGV trường THPT Trần Thánh Tông sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Nghị quyết hôm nay chính là tâm sức, là niềm tin, là hy vọng của toàn thể CBGV nhà trường.


            Một số hình ảnh khác của Hội nghị: