1
Bạn cần hỗ trợ?

Tuyển dụng

  • Thông báo tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021

    • 01/07/2020
    • 1.989 lượt xem

    Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của trường THPT Trần Thánh Tông;Trường THPT Trần Thánh Tông thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2020-2021 như sau: Giáo viên Toán; Giáo viên Vật lý; Giáo viên Hóa học; Giáo viên Sinh học; Giáo viên Tin học; Giáo viên Ngữ văn; Giáo viên Lịch sử ; Giáo viên Địa lý; Giáo viên Tiếng Anh

    Chi tiết
TOP