1
Bạn cần hỗ trợ?

Một số hình ảnh dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Thánh Tông

27/11/2018 - 09:13 AM
 DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THÁNH TÔNG
 
Nhu cầu và sự cần thiết:
     Giáo dục tiểu học là cấp học then chốt của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng ban đầu cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm của trẻ em. Vậy nên trong những năm qua, Nhà nước đã tập trung đầu tư rất lớn cho công tác giáo dục tiểu học, nhằm phát triển vững chắc bậc học nền móng này. Điều này được khuyến khích và cụ thể hóa tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Thực hiện Nghi quyết số 05/2012/NQ-HĐND ngày 15/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội với mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp Thủ đô Hà Nội cả về quy mô và chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; xây dựng xã hội học tập, tạo tiền đề phát triển kinh tế tri thức, phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá Thủ đô và đất nước. Trong đó giáo dục tiểu học duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục. Tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi (6-10 tuổi) đạt 100%. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày đạt trên 90% vào năm 2015 và trên 95% vào năm 2020. Tỷ lệ trường tiểu học công lập đạt chuẩn quốc gia năm 2015 là 50%-55%, năm 2020 là 65-70%, đến năm 2030 là đạt 75-80%.. Giảm sĩ số bình quân từ 35 học sinh/lớp vào năm 2010 xuống 30 học sinh/lớp vào năm 2020. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản các trường học được đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đạt kiên cố hoá, hiện đại hoá. Xây dựng mô hình trường dịch vụ chất lượng cao. Mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị mới có ít nhất 01 trường tiểu học công lập. Quy mô trường không quá 30 lớp/trường, số học sinh trung bình 30 học sinh/lớp. Diện tích đất tối thiểu cho 01 học sinh: khu vực nội thành 6 m2/học sinh; khu vực ngoại thành 10 m2/học sinh; đối với trường xây mới thực hiện theo tiêu chuẩn xây dựng tối thiểu là 15 m2/học sinh. Toàn thành phố cải tạo và xây mới 234 trường tiểu học giai đoạn 2011- 2030 trong đó: giai đoạn 2011-2020 là 114 trường (công lập 74 trường, ngoài công lập 40 trường); giai đoạn 2021-2030 là 120 trường (công lập 70 trường, ngoài công lập 50 trường).
Vị trí dự án xây dựng: 
Địa điểm xây dựng Trường Tiểu học Trần Thánh Tông trên ô đất ký hiệu TH1, ô quy hoạch E thuộc Khu đấu giá quyền sử dụng đất 31ha thi trấn Trâu Quỳ và xã Đặng Xá, huyện Gia lâm, TP Hà Nội, diện tích khoảng 12.260m2
Một số hình ảnh dự án:


  Trường tiểu học Trần Thánh Tông được hình thành từ một mô hình giáo dục tiểu học chất lượng cao với mục tiêu là tạo ra môi trường chăm sóc, giáo dục tiên tiến, giúp trẻ em khỏe mạnh, thông minh và sáng tạo, mô hình giáo dục này là sự kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống Việt với khung chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quốc tế. 
    Trường tiểu học Trần Thánh Tông chính thức chiêu sinh tháng 6/2020.

 
BTV: Thu Hà

Bình luận Facebook

TOP