1
Bạn cần hỗ trợ?

Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của Hà Nội

30/08/2021 - 09:27 AM
Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:
  1. Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/9/2021.
  2. Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).
  3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.
  4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30/6/2022.
  5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.
  6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

CẤP HỌC HỌC KỲ I HỌC KỲ II NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC
Ngày bắt đầu HKI Ngày kết thúc HKI Nghỉ HKI Ngày bắt đầu HKII Ngày kết thúc HKII
Mầm non 06/9/2021
(thứ Hai)
06/01/2022
(thứ Năm)
07/01/2022
(thứ Sáu)
10/01/2022
(thứ Hai)
20/5/2022
(thứ Sáu)
27/5/2022
(thứ Sáu)
Tiểu học 06/9/2021
(thứ Hai)
13/01/2022
(thứ Năm)
14/01/2022
(thứ Sáu)
17/01/2022
(thứ Hai)
20/5/2022
(thứ Sáu)
27/5/2022
(thứ Sáu)
THCS, THPT 06/9/2021
(thứ Hai)
14/01/2022
(thứ Sáu)
15/01/2022
(thứ Bảy)
17/01/2022
(thứ Hai)
21/5/2022
(thứ Bảy)
28/5/2022
(thứ Bảy)
GDTX (THCS và THPT) 06/9/2021
(thứ Hai)
07/01/2022
(thứ Sáu)
08/01/2022
(thứ Bảy)
10/01/2022
(thứ Hai)
21/5/2022
(thứ Bảy)
28/5/2022
(thứ Bảy)

8. Các ngày nghỉ trong năm học


Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.


Bình luận Facebook

Các bài viết khác

TOP