1
Bạn cần hỗ trợ?

Chào mừng bạn đến với Trường THPT Trần Thánh Tông

Trường THPT Trần Thánh Tông được thành lập theo quyết định số 2043/QĐ-UBND, ngày 08/03/2013 của UBND Thành phố Hà Nội, đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về việc Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học, Thông tư số 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011. Về tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phục vụ của trường là 38 người, 100% đạt trình độ chuẩn, trong đó 95% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ trên chuẩn.

SỨ MỆNH

Trường THPT Trần Thánh Tông luôn hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ cho học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực và tâm huyết, tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

PHƯƠNG CHÂM

Trường THPT Trần Thánh Tông ra đời với mong muốn đào tạo thế hệ học sinh VỮNG VÀNG KIẾN THỨC – THẠO TIẾNG ANH – GIÀU KỸ NĂNG SỐNG để trở thành những công dân có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đủ bản lĩnh để hội nhập thế giới.

GIÁ TRỊ

Trường THPT Trần Thánh Tông luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng những chương trình giảng dạy tiên tiến, hiện đại mang lại hiệu quả cao nhất giúp học sinh hình thành kiến thức, nhân cách, phẩm chất một cách toàn diện đáp ứng nhu cầu của xã hội.

MỤC TIÊU

Phối hợp các hoạt động giáo dục và đào tạo của nhà trường nhằm giúp cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, biết cảm thụ cái đẹp, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và giao tiếp thuyết phục.

Trần Thánh Tông School

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NĂNG LỰC - KINH NGHIỆM - TÂM HUYẾT YÊU NGHỀ. TẤT CẢ CÁC HỌC SINH ĐỀU ĐƯỢC TƯ VẤN ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, ĐƯỢC GIỚI THIỆU TIẾP CẬN CÁC NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN THẾ GIỚI VÀ HỖ TRỢ THỦ TỤC ĐI DU HỌC
99%
99%

Học sinh tốt nghiệp THPT

10%
10%

Du học Đức và Úc

75%
75%

Học Đại học, Cao đẳng

TOP