1
Bạn cần hỗ trợ?

Công văn phòng chống dịch Covid năm học 2021 - 2022

01/03/2021 - 03:39 PM
   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
      TRƯỜNG THPT TRẦN THÁNH TÔNG
                               -------
                        S: 01/CV-TrTT
              V/v phòng chống dịch Covid-19
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                     ---------------
                   Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021
   
 
Kính gửi: Phụ huynh, học sinh Trường THPT Trần Thánh Tông
 
 
 
Thực hiện Công văn số 571/SGDĐT-CTTT ngày 27/2/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học tập sau thời gian tạm ngừng để phòng chống dịch Covid-19. Trường THPT Trần Thánh Tông thông báo từ ngày 02/3/2021(thứ 3) học sinh toàn trường sẽ trở lại học tập bình thường.
Để phòng chống dịch bênh hiệu quả và bảo vệ sức khỏe của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo hường dẫn của Bộ Y tế và Sở GD&ĐT Hà Nội.
Trường THPT Trần Thánh Tông đề nghị quý phụ huynh, học sinh nghiêm túc thực hiện các quy định sau:
1. Tất cả học sinh trước khi  đến trường càn đảm bảo các điều kiện sau:
- Học sinh không có biểu hiện ho, sốt, khó thở trong 14 ngày qua
- Học sinh không thuộc đối tượng đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
- Học sinh không đến và trở về từ các vùng được công bố có dịch trong thời gian từ ngày 15/2/2021.
2. Nhà trường sẽ đo thân nhiệt và sử dụng dung dịch khử khuẩn cho học sinh trước khi vào trường, lớp học.
3. Tại trường, khi học sinh có biểu hiện ho, sốt...nhà trường sẽ đưa học sinh lên phòng cách ly và thông báo tới phụ huynh. Đề nghị phụ huynh vui lòng đén đón ngay và kịp thời đưa học sinh đi kiểm tra, điều trị bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh.
4. Học sinh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Học sinh có thể tự trang bị thêm các vật dụng cá nhân để phòng dịch khi đến trường như khẩu trang, bình nước, dung dịch rửa tay...
5. Những học sinh nghỉ học đề nghị phụ huynh thông báo lý do cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm lớp.
6. Nếu có công việc cần liên hệ trực tiếp với nhà trường đề nghị phụ huynh chấp hành việc đo thân nhiệt, kê khai thông tin cá nhân, rửa tay bằng dung dich sát khuẩn theo hường dẫn của bảo vệ, tuyệt đối không lên khu vực lớp học và những khu vực khác không liên quan đến công việc.
Kính mong phụ huynh phối hợp cùng nhà trường để việc học tập và phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Xin chân thành cảm ơn./.
       Nơi nhận
  • Như trên;
  • Lưu VT.
                   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                  Đoàn Văn Thiết

 
 

Bình luận Facebook

Các bài viết khác

TOP